Scopuri și obiective

1. Promovarea valenţelor culturii fizice şi sportului:
 angrenarea şi stimularea cetăţenilor privind practicarea sistematică şi continuă a exerciţiului fizic;
 promovarea modului sănătos de viaţă;
 antrenarea tinerilor în practicarea sportului.
2. Promovarea veloturismului
 selectarea celor mai valoroşi sportivi privind pregătirea şi participarea cu obţinerea de performanţe la
campionatele naţionale;
 perfecţionarea măiestriei sportive;
 obţinerea experienţei competiţionale.
3. Consolidarea relaţiilor de colaborare în domeniul sportului

participanții

La competiţiile din cadrul Campionatului Republicii Moldova de veloturism vor participa delegaţi ai instituţiilor de învăţământ/extrașcolare, şcoli sportive, staţii turistice, cluburi sportive, sportivi neafiliați.
Componenţa delegaţiei: 1 conducător, 1 antrenor, 2 arbitri, 4 sportivi (nu mai puțin de 1 fată) + 2 sportivi de rezervă.

Condițiile de participare

- La Campionatul Republicii Moldova de veloturism sunt admişi sportivi cu avizul medical corespunzător care va fi prezentat comisiei de validare în ziua sosirii.
- Fiecare organizaţie poate reprezenta la probele de concurs una sau mai multe echipe.
- Participanţii trebuie să aibă capul, coatele și genunchii acoperiți (casca este obligatorie).
- Responsabilitatea de viaţa şi securitatea participanţilor în timpul competiţiilor va fi asumată de către conducătorii/antrenorii delegaţiilor/echipelor și Federatia de Turism Sportiv din RM.
- Responsabilitatea de viaţa şi securitatea conducătorilor (antrenorilor, reprezentanţilor) delegațiilor o poartă însăşi conducătorii.


TAxa de participare

Cheltuielile, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Campionatului, se realizează în comun cu Ministerul Tinereţii şi Sportului (Anexa 2), AO Federaţia de Turism Sportiv și a taxei de participare:
- 160 lei pentru fiecare echipă (pentru membrii AO „FTS RM”);
- 240 lei pentru fiecare echipă (pentru celelalte delegaţii).


Locul competiției

gimnaziul „Galata”, mun. Chișinău, sectorul Botanica

PROGRAM

10.00 – 11.00

 • Înregistrarea și eliberarea numerelor de start
 • 11.00 – 11.15

 • Inaugurarea competițiilor
 • 11.15 – 16.00

 • Desfășurarea competițiilor
 • 16.00 – 17.00

 • Închiderea oficială a competițiilor, premierea învingătorilor
 • Salubrizarea teritoriului, plecarea echipelor
 • Traseu model

  condițiile traseului în pdf sunt la începutul paginii

  Parteneri

  Devino partener al evenimentului

  Share This: